דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

ועדת תחבורה

ועדת רשות

חברי הועדה:

  • יו"ר הועדה- שלמה בריזל
  • חבר ועדה- עו"ד יריב כהן
  • חבר ועדה- משה כהן
  • חבר ועדה- נחשון זאדה

מטרת הועדה:

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.

הרכב הועדה:

  • כל רשות ראשית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה.
  • חלק מחבריה יהיו חברי מליאת המועצה.
  • יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי המועצה.* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*