דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

החזר נסיעות

החזר הוצאות נסיעה לתלמידים זכאים 

כל התלמידים הלומדים בשנה"ל תשס"ח בכיתות י', י"א, ו-י"ב, במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך - בירושלים, זכאים להחזר דמי נסיעה לבתי הספר.

תלמידי כיתות ז-י"ב הלומדים במסגרות החינוך הממלכתי-דתי במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך בירושלים גם הם זכאים להחזר דמי נסיעתם לבית-הספר.

המועצה תעביר את הסכום המגיע להורים, אחת לתקופה, לחשבון הבנק שלהם.

תנאי לקבלת ההחזר - מילוי הטופס המצורף והעברתו למחלקת החינוך, בצרוף אישור לימודים מבית הספר ותצלום תעודת זהות בו מופיע כתובת המגורים, באופן מיידי ולא יאוחר מתאריך 30.10.18

שימו לב !  חובה להגיש בקשה זו כל שנה-

הורה אשר אינו מגיש את הטופס לא יקבל החזר .

 

תלמידים הלומדים בבית ספר מוכר שאינו רשמי, זכאים, אף הם, להחזר הוצאות נסיעות.  הטיפול בהחזר לתלמידים אלו הוא באמצעות מזכירות בית הספר בירושלים בלבד.

הורי ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, מחוץ לגבעת זאב, מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך לצורך רישום ילדיהם להסעות, בשבועיים שלפני תחילת הלימודים. יש להביא אישור לימודים מבית הספר וכן את פירוט שעות הלימודים בשבוע הראשון.

הורי ילדים הלומדים  ב"מרחבים" מתבקשים  להביא אישור מביה"ס על קבלת ילדיהם ל"מרחבים" לשנת הלימודים תשע"ד.

לחץ כאן להורדת הטופס - בקשה להחזר הוצאות נסיעה לשנה"ל תשע"ט