דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

גן מועדון צהרונים

שימו לב !!! המועצה פועלת לקבלת החזרים להורים מהתמ"ת
 

*  גן מועדון צהרונים:

גן מועדון מהווה בית חם המעניק יחס אישי לכל ילד בסביבה המוכרת עם החברים מהגן ומסגרת חינוכית חווייתית ומעשירה להמשך יום הלימודים הפורמלי..

  • התוכנית פועלת עד השנה 16.30.
    צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום החינוך בפיקוח וליווי מקצועי.
  •  ארוחת צהרים בשרית עשירה ומגוונת.
  • ביטוח שנתי לכל ילד.
  • פעילויות העשרה מגוונת על פי תכנית שנתית בליווי מדריכים מקצועיים.
  • פעילות בימי חופשה על פי  הנחיות התמ"ת.
  • עשרה חודשי פעילות - מחודש ספטמבר 2018 ועד יוני 2019.

* ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:30, ומתבקשים להגיע עד 16:20 כדי לאפשר שיחה עם המדריכה. בימים של מתכונת מיוחדת, הצהרון יפעל עד השעה 16:00.

* ההורים מסכימים בזאת כי המועצה  לא תהיה אחראית לילדים שיישארו במסגרת לאחר השעה הנקובה לעיל. בכל מקרה מתחייבים ההורים לשאת בהוצאות שייגרמו עקב האיחור. גובה הקנס הוא 20 ₪ עבור כל רבע שעה של איחור או חלק ממנה אשר ייגבה דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי. ההורים מודעים לכך שאם לא ישלמו את הקנס שיוטל עליהם, ייחשב הדבר הפרת חוזה ויינקטו צעדים.  

 * קייטנת "גן כיף" בחודש יולי (תשלום ורישום בנפרד)

                     

גן מועדון - פעילות בחירה כהמשך לפעילות הבוקר של הגן במימון הורים מעונינים

ימים ראשון-חמישי 14:00-16:30. 

תחילת פעילות גן מועדון: ביום שני, 3/09/18 עד 30/6/2019 רישום לגן מועדון יערך בזמן תשלום אגרת החינוך לגני הילדים, במחלקת הגביה במועצה. דמי רישום שנתי 100 ₪.

לילד שני במשפחה תינתן הנחה של 10% עד לקבלת דרגה מהתמ"ת. (למשפחה שתקבל  דרגה והחזרים המועצה תקזז את ההנחה מתוך ההחזרים שיתקבלו.

* המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן סכומים אלו, בהתאם להתייקרויות במשק – תוך הודעה מראש.
הרישום לגן מועדון מחייב לכל שנת הלימודים. הוצאת ילד מגן המועדון תאושר, רק במקרה של הפסקת עבודה או חופשת לידה התשלום הוא חודשי ורק עם הודעה חודש מראש.

המועצה שומרת לעצמה להוציא ילד מגן מועדון במקרה של אי התאמה למסגרת.

* גן מועדון פועל בימים בהם פועל הגן, להוציא פעילות בימי חופשה או תמ"ת.

גן מועדון – ייפתח מינימום 14 ילד גנים קטנים יצורפו לגן הצמוד.

לידיעתכם! במהלך השנה ישנם 184 ימי צהרון מלבד חופשות שבהם יפעל הצהרון – עוד 15 ימי פעילות ארוכים מהשעה 16:00 – 08:00.

ילדים אשר לא ירשמו מחודש ספטמבר לא יהיו זכאים לפעילות בחופשת פסח.

ב.  בתי הספר
 

E-mail

פקס

טלפון

כתובת

מנהל/ת

בית- הספר

Educ14@zahav.net.il

5362538

 

5360144

אתרוג

ורד אטשקה

שבילים

y-mamlac-gvz-s@kishurim.k12.il

5730002

5360146

מצפה

תמי רוזאי- ראובן

יע"ד

Mmg225@walla.com

5367166

9668444

ערוגות 4

שרית דיין

 

אגמים

Flora01@walla.com

5730331

5360148

המכבים 45

דביר שפרן

אתרוג ממד

rabin@givat-zeev.muni.il

5360166

5360142

התאנה

אלינור קולאל

חטיבת הביניים  ע"ש רבין

Dasi@ekadouri.co.il

5871064

5871068

אגן האיילות

דסי ברמץ

תבונות

 

 

 

 

אגרת שירותים

בהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת, התשלום היחידי שייגבה כאגרת שירותים יהיה תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות – 49  ₪.             

 

סל תרבות -התכנית השנתית  של סל התרבות ועלותה נקבעות ע"י בתי הספר בשיתוף ועדי ההורים. יידוע ההורים והגבייה נעשים ישירות באמצעות בתי הספר.

 היכן וכיצד משלמים ?

הנכם מתבקשים לשלם את אגרות השירותים עם קבלתן. כל תשלום אשר לא יתקבל עד 1.9.18, ניתן יהיה להצמידו להתייקרויות במשק, לפי המדד ביום התשלום.

התשלום עבור אגרת השירותים של בתי הספר ישולם באמצעות שובר תשלום, שישלח לתיבות הדואר. תשלום זה ניתן לשלם בכל בנק – כולל בנק הדואר.

את התשלומים עבור גני הילדים ניתן לשלם גם במחלקת הגבייה.

להלן שעות פתיחת מח' הגביה:

בוקר -                בימים ראשון עד חמישי               08:00 - 15:00

אחר הצהרים –  שלישי                                           16:00- 18:00

ניתן לשלם עד 10 תשלומים בהמחאות/כרטיס אשראי (ללא ריבית).

שכר לימוד עבור גיל שלוש וגן מועדון ההורים ישלמו עבור חודש 9/18 במחלקת הגביה או באינטרנט וייחתמו הוראת קבע מ- 10/18 ואילך.

 

הורה שלא מסר הוראת קבע חתומה לא יאושר לו כרטיס תלמיד ולא יתקבל לגן.