דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

גן מועדון צהרונים

שימו לב !!! המועצה נערכת להכרה של התמ"ת לגן מועדון הודעה להגשת המסמכים תבוא בנפרד.

גן מועדון צהרונים:

גן מועדון מהווה בית חם המעניק יחס אישי לכל ילד בסביבה המוכרת עם החברים מהגן ומסגרת חינוכית חווייתית ומעשירה להמשך יום הלימודים הפורמלי..

 • התוכנית פועלת עד השנה 16.30.
 • צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום החינוך בפיקוח וליווי מקצועי.
 •  ארוחת צהרים בשרית עשירה ומגוונת.
 • ביטוח שנתי לכל ילד.
 • פעילויות העשרה מגוונת על פי תכנית שנתית בליווי מדריכים מקצועיים.
 • פעילות בימי חופשה על פי  הנחיות התמ"ת.
 • עשרה חודשי פעילות - מחודש ספטמבר 2014 ועד יוני 2015.

*ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:30, ומתבקשים להגיע עד 16:20 כדי לאפשר שיחה עם המדריכה. בימים של מתכונת מיוחדת, הצהרון יפעל עד השעה 16:00.

*ההורים מסכימים בזאת כי המועצה  לא תהיה אחראית לילדים שיישארו במסגרת לאחר השעה הנקובה לעיל. בכל מקרה מתחייבים ההורים לשאת בהוצאות שייגרמו עקב האיחור. גובה הקנס הוא 20 ₪ עבור כל רבע שעה של איחור או חלק ממנה אשר ייגבה דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי. ההורים מודעים לכך שאם לא ישלמו את הקנס שיוטל עליהם, ייחשב הדבר הפרת חוזה ויינקטו צעדים.  

 * קייטנת "גן כיף" בחודש יולי (תשלום ורישום בנפרד)

                   

גן מועדון - פעילות בחירה כהמשך לפעילות הבוקר של הגן במימון הורים מעונינים

ימים ושעות: 
ראשון-חמישי 14:00-16:30. 

תחילת פעילות גן מועדון:
ביום חמישי , 03/09/15 רישום לגן מועדון יערך בזמן תשלום אגרת החינוך לגני הילדים, במחלקת הגביה במועצה.
דמי רישום שנתי 100 ₪.

גובה התשלום עבור גן מועדון לשנה"ל תשע"ו הוא: עד השעה 16:30 -  900 ₪

לילד שני במשפחה תינתן הנחה של 10% עד לקבלת דרגה מהתמ"ת. (למשפחה שתקבל  דרגה והחזרים המועצה תקזז את ההנחה מתוך ההחזרים שיתקבלו.

 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן סכומים אלו, בהתאם להתייקרויות במשק – תוך הודעה מראש.
  הרישום לגן מועדון מחייב לכל שנת הלימודים. הוצאת ילד מגן המועדון תאושר, רק במקרה של הפסקת עבודה או חופשת לידה התשלום הוא חודשי ורק עם הודעה חודש מראש.
 • המועצה שומרת לעצמה להוציא ילד מגן מועדון במקרה של אי התאמה למסגרת.
 • גן מועדון פועל בימים בהם פועל הגן, להוציא פעילות בימי חופשה או תמ"ת.
 • גן מועדון – ייפתח מינימום 14 ילד גנים קטנים יצורפו לגן הצמוד.

לידיעתכם! במהלך השנה ישנם 184 ימי צהרון מלבד חופשות שבהם יפעל הצהרון – עוד 15 ימי פעילות ארוכים מהשעה 16:00 – 08:00.

ילדים אשר לא ירשמו מחודש ספטמבר לא יהיו זכאים לפעילות בחופשת פסח.