דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

תשלומים

תשלומים

לחץ כאן - למעבר לתשלום מקוון (ברשת האינטרנט)

כל התלמידים מחויבים בתשלום  עבור ביטוח תאונות אישיות (בסכום שנקבע ע"י משרד החינוך), סל תרבות והעשרה לימודית, בהתאם לסכומים המפורטים להלן. השנה תפעיל המחלקה לחינוך העשרה לימודית בתחומי המדע והאומנויות, תוך התייחסות להמלצות של משרד החינוך ולחוות הדעת של גננות והורים. הרשות המקומית תישא בנתח העיקרי של עלות פעילות זו. ההורים, כבשנים קודמות, ישתתפו בתשלום חלקי.

להלן פירוט הסכומים:

ביטוח תאונות אישיות                75   ₪  

שרותים נלווים (מוזיאון, סל תרבות,ריתמוזיקה, וכו')      497 ₪       

מרכז העשרה לימודית (פעילויות מדע ואומנויות)        100 ₪ נסיעות למדע

                                                            סה"כ                          642 ₪

להלן פירוט שירותים נלווים:

טקסים                                   24

מוזיאון                                   60 ₪

סל תרבות                               79 ₪

ריתמוזיקה                             280 ₪

מסיבת סיום                          54 ₪ 
 

                        סה"כ              497 ₪

 

התעריפים מבוססים על אישורים שניתנו למועצה בשנת תשע"ה. במידה ויהיו עידכוני תעריפים לשנת תשע"ו- נעדכנכם בהתאם.

כל התשלומים ישולמו במחלקת הגבייה במשרדי המועצה. עם התשלום תקבלו כרטיס          

תלמיד, שמשמש אישור כניסה לגן

 

עלויות ההסעות יכולים להשתנות על פי שינוי במחירי  

האוטובוסים שנקבל ועדכונים במהלך השנה.
שימו לב !!! המועצה נערכת להכרה של התמ"ת לגן מועדון הודעה להגשת המסמכים תבוא בנפרד.

*  גן מועדון צהרונים:

גן מועדון מהווה בית חם המעניק יחס אישי לכל ילד בסביבה המוכרת עם החברים מהגן ומסגרת חינוכית חווייתית ומעשירה להמשך יום הלימודים הפורמלי..

·         התוכנית פועלת עד השנה 16.30.
צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום החינוך בפיקוח וליווי מקצועי.

·          ארוחת צהרים בשרית עשירה ומגוונת.

·         ביטוח שנתי לכל ילד.

·         פעילויות העשרה מגוונת על פי תכנית שנתית בליווי מדריכים מקצועיים.

·         פעילות בימי חופשה על פי  הנחיות התמ"ת.

·         עשרה חודשי פעילות - מחודש ספטמבר 2014 ועד יוני 2015.

* ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:30, ומתבקשים להגיע עד 16:20 כדי לאפשר שיחה עם המדריכה. בימים של מתכונת מיוחדת, הצהרון יפעל עד השעה 16:00.

* ההורים מסכימים בזאת כי המועצה  לא תהיה אחראית לילדים שיישארו במסגרת לאחר השעה הנקובה לעיל. בכל מקרה מתחייבים ההורים לשאת בהוצאות שייגרמו עקב האיחור. גובה הקנס הוא 20 ₪ עבור כל רבע שעה של איחור או חלק ממנה אשר ייגבה דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי. ההורים מודעים לכך שאם לא ישלמו את הקנס שיוטל עליהם, ייחשב הדבר הפרת חוזה ויינקטו צעדים.  

 * קייטנת "גן כיף" בחודש יולי (תשלום ורישום בנפרד)

                   

גן מועדון - פעילות בחירה כהמשך לפעילות הבוקר של הגן במימון הורים מעונינים

ימים ראשון-חמישי 14:00-16:30. 

תחילת פעילות גן מועדון: ביום חמישי , 03/09/15 רישום לגן מועדון יערך בזמן תשלום אגרת החינוך לגני הילדים, במחלקת הגביה במועצה. דמי רישום שנתי 100 ₪.

גובה התשלום עבור גן מועדון לשנה"ל תשע"ו הוא:

עד השעה 16:30 -  900 ₪

לילד שני במשפחה תינתן הנחה של 10% עד לקבלת דרגה מהתמ"ת. (למשפחה שתקבל  דרגה והחזרים המועצה תקזז את ההנחה מתוך ההחזרים שיתקבלו.

* המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן סכומים אלו, בהתאם להתייקרויות במשק – תוך הודעה מראש.
הרישום לגן מועדון מחייב לכל שנת הלימודים. הוצאת ילד מגן המועדון תאושר, רק במקרה של הפסקת עבודה או חופשת לידה התשלום הוא חודשי ורק עם הודעה חודש מראש.

המועצה שומרת לעצמה להוציא ילד מגן מועדון במקרה של אי התאמה למסגרת.

* גן מועדון פועל בימים בהם פועל הגן, להוציא פעילות בימי חופשה או תמ"ת.

גן מועדון – ייפתח מינימום 14 ילד גנים קטנים יצורפו לגן הצמוד.

לידיעתכם! במהלך השנה ישנם 184 ימי צהרון מלבד חופשות שבהם יפעל הצהרון – עוד 15 ימי פעילות ארוכים מהשעה 16:00 – 08:00.

ילדים אשר לא ירשמו מחודש ספטמבר לא יהיו זכאים לפעילות בחופשת פסח.

 

 

אגרת שירותים

בהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת, התשלום היחידי שייגבה כאגרת שירותים יהיה תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות – 75.00  ₪.                   

 

סל תרבות -התכנית השנתית  של סל התרבות ועלותה נקבעות ע"י בתי הספר בשיתוף ועדי ההורים. יידוע ההורים והגבייה נעשים ישירות באמצעות בתי הספר.

 היכן וכיצד משלמים ?

הנכם מתבקשים לשלם את אגרות השירותים עם קבלתן. כל תשלום אשר לא יתקבל עד 1.9.14, ניתן יהיה להצמידו להתייקרויות במשק, לפי המדד ביום התשלום.

 

התשלום עבור אגרת השירותים של בתי הספר ישולם באמצעות שובר תשלום, שישלח לתיבות הדואר. תשלום זה ניתן לשלם בכל בנק – כולל בנק הדואר.

 

את התשלומים עבור גני הילדים ניתן לשלם גם במחלקת הגבייה.

להלן שעות פתיחת מח' הגביה:

בוקר -               בימים ראשון עד חמישי                     08:00 - 13:00

אחר הצהרים –  שלישי                                               16:00- 18:00

 

ניתן לשלם עד 10 תשלומים בהמחאות/כרטיס אשראי (ללא ריבית).

שכר לימוד עבור גיל שלוש וגן מועדון ההורים ישלמו עבור חודש 9/14 במחלקת הגביה

וייחתמו הוראת קבע מ- 10/14 ואילך.

 

הורה שלא מסר הוראת קבע חתומה לא יאושר לו כרטיס תלמיד ולא יתקבל לגן.

צהרונים בבתי הספר:
 

בבתי הספר השנה נפתחו צהרונים של המועצה ובפקוח של המועצה ובתאום תוכניות עם בית הספר הרישום מקביל לרישום של צהרוני הגנים התשלום 850 ₪ צמוד לימי הלימוד בבית הספר
(שעת סיום 12.45 או 13.30) במידה ושעת הסיום תשתנה נדון על מחיר או נוסיף ימים בחופשות כמו פסח וחנוכה.

 

לחץ כאן - למעבר לתשלום מקוון (ברשת האינטרנט)