היחידה אחראית על הכנת משכורות עובדי המועצה ע"פ הנתונים המועברים מכ"א ובהתאם לכללים הנהוגים בשכר הציבורי ברשויות.