קב"ס- קצינ/ת ביקור סדיר
הקב"ס/ית אחראית לביקורם הסדיר ומניעת נשירתם של כל תלמידי גבעת זאב, באשר הם לומדים.
הקב"סית פועלת להעמקת תודעת ההתמדה וההכלה בבתי הספר. לרשותה מענים מגוונים:
* תכניות התערבות המחזקות את התלמידים הנזקקים ומאפשרות לבתי הספר להתמקד    

  בצמצום פערים לימודיים.

*מועדוניות לתלמידי כתות א'- ד' המאריכות את יום הלימודים עד השעה 18:00 ומעניקות   תמיכה וטיפול מקצועי לתלמידים שנבחרו להשתתף בתכנית.

      *ליווי אישי לתלמיד ולמשפחתו הזקוקים להנחיה, יעוץ והתערבות, בכל הקשור לאחזקת  

התלמיד בבית הספר, ביקורו הסדיר ומניעת נשירתו.