מידע כללי

מנהלת המחלקה: אלונה הנדל
מזכירת המחלקה: פרחיה טובי

זמני פעילות:

08.00-16.00 
שעות אחה"צ עפ"י תאום עם העו"ס המטפלת.

טלפון: 02-5475471
דוא"ל: [email protected]

תפיסת מחלקת הרווחה והשרותים החברתיים הינה  לתת מענה לכלל אוכלוסיית גבעת זאב ולכל הגילאים – מלידה ועד שיבה.

מטרת העל היא לשפר את חיי התושב ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה.

משימות מחלקת הרווחה

מחלקת הרווחה היא הזרוע הביצועית של מספר נרחב של חוקים סוציאליים בתחומי החיים השונים כגון: חוק הנוער טיפול והשגחה, חוק ביטוח סיעוד, חוק הגנה על חוסים ועוד.

במחלקה מועסקים עובדים סוציאליים (בעלי רישיון לעסוק בתחום זה מתוקף חוק) המטפלים במגוון תחומים: ילדים ונערים בסיכון, אלימות במשפחה, נכויות פיזיות ונכויות התפתחותיות, קשישים , בעיות זוגיות והורות, טיפול בעולים וכדומה.

בתחומים אלו ניתנים שירותים הן בטיפול הפרטני (מפגשים אישיים) בטיפול קבוצתי והן באמצעות רשת שרותים בגבעת זאב ובירושלים.

על מנת לקבל טיפול וסיוע מצוות המחלקה יש לפנות ראשית למזכירות מחלקת הרווחה ולמלא טופס פניה. הפניה מועברת לעובדת סוציאלית אשר תבחן את מהותה ותיצור קשר ראשוני עם הפונים.