מחלקת ההנדסה:

הזרוע המקצועית המתכננת, המבצעת, המתאמת והמפקחת של הפעילות ההנדסית הציבורית, בתחום בינוי ותשתיות, בתחומי המועצה.

המחלקה עוסקת בהקמת מבני ציבור חדשים הדרושים למועצה, בהתאם לסדרי העדיפויות ותקציבי המועצה המאושרים ובהתאם לצרכים ולדרישות של המשתמשים בהם.

המחלקה עוסקת בתחזוקת מבנים השייכים למועצה או נמצאים בשימושה, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ורווחה.

המחלקה משמשת כגוף מקצועי הנדסי בתחום הבנייה והתשתיות.

 

רקע:

 • בשנת 1983 הוכרזה גבעת זאב כמועצה מקומית.
 • בשנת 1985 קיבלה הוועדה המקומית המיוחדת לתכנון ולבניה גבעת זאב את סמכויותיה כוועדה.
 • חברי הוועדה הם כל חברי המועצה ויו"ר הוועדה הינו ראש המועצה.
 • עקב בעיית בעלויות על הקרקע, בתחום השיפוט של גבעת זאב אין רצף טריטוריאלי של שכונות הישוב . הקרקעות המצורפות לתחום השיפוט הן קרקעות בבעלות יהודית ואדמות מדינה, על כן בין השכונות ישנן  אדמות חקלאיות ובתים השייכים לערבים. 
 • בשנים האחרונות ישנה תנופת בניה בישוב ותכנון מתקדם להרחבת הישוב.
 • מרבית התושבים עובדים בירושלים ובמרכז חלק קטן עובדים בישוב וזאת בשל העדר אזור תעסוקה במקום.

במסגרת תפקידיה, אחראית המחלקה על:

 • הוצאה לפועל של החלטות המועצה והמליאה – יישום תקציבים מיוחדים לביצוע פרויקטים הנדסיים בתחומי המועצה.
 • תכנון וביצוע של עבודות הנדסיות עבור מחלקות המועצה.
 • תחזוקת מוסדות ציבור בכלל ומוסדות חינוך בפרט.
 • שירותי הנדסה לוועדים המקומיים לפעילויות יזומות על ידם.
 • קבלת עבודות שבוצעו ע"י החברה הכלכלית או גורמי חוץ אחרים לאחריות המועצה להמשך תחזוקה שוטפת.
 • ניהול התקשרויות מקצועיות של המועצה עם יועצים וקבלנים בתחומי פעילות המחלקה.
 • ממשק עם רשויות ממשלתיות והמועצות השכנות בתחומי הנדסה, בינוי ותשתיות.
 • מעורבות בתהליכים לגיבוש תכניות אב אסטרטגיות ארוכות טווח של המחלקות בתחומי בינוי ותשתיות.