חברי מליאת המועצה

חברי מליאת המועצה
שם משפחה + פרטי כתובת דואר אלקטרוני
אברהמי יוסי [email protected]
דוד אשכול [email protected]
רבקה קדם  
יניב קדמי [email protected]
רחמני אמיר [email protected]
בלאדי אברהם [email protected]
דרור אילנה [email protected]
היינמן אהרון [email protected]
ריבוך ישראל  [email protected]
כהן משה [email protected]
ברנר יצחק [email protected]
בריזל שלמה [email protected]
ליפסקר זאבי [email protected]