ועדת רשות

חברי הועדה:

  • יו"ר הועדה- ומ"מ ראש המועצה לוועדה - אהרון היינמן
  • מחזיק התיק - הרב שלמה בריזל
  • חבר ועדה- אדריכל אריה פאר, מהנדס המועצה
  • חבר ועדה- יצחק ברנר, סגן ראש המועצה
  • חברת ועדה - עינת אמיר, דוברת המועצה

מטרת הועדה:

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.

הרכב הועדה:

  • כל רשות ראשית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה.
  • חלק מחבריה יהיו חברי מליאת המועצה.
  • יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי המועצה.* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*