ועדת חובה

חברי הועדה ביטחון:

 • יו"ר ועדה- יוסי אברהמי
 • חבר ועדה- יוסי מועלם
 • מחזיק תיק הביטחון - יוסי אברהמי
 • חבר ועדה- אמיר רחמני
 • נציגי מועצה- אייל בק מנהל מחלקת הביטחון
 • נציגת מועצה - דניאלה שופן, מנכ"לית המועצה

חברי ועדת מל"ח:

 • יו"ר ועדה- יוסי אברהמי
 • חבר וועדה, ממלא מקום - מנכ"לית המועצה דניאלה שופן
 • חבר ועדה- אייל בק, מנהל מחלקת הביטחון

מטרת הועדה:

להכין את הרשות לשעת חירום, מייעצת ומסייעת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום ברשות. 

תחומי עיסוק:

 • הפעלת הרשות המקומית בזמן חירום כבימי רגיעה עד כמה שניתן.
 • קביעת מדיניות והנחיות למטה החירום וכל הקשור להבטחת האספקה של מוצרים ושירותים חיוניים לתושבי הרשות.
 • לסייע להבטחת המשך פעילותם של המפעלים החיוניים שבתחום המוניציפאלי של הרשות.
 • לגבש דרכים ואמצעים לטיפול באוכלוסיה בהתאם למדיניות הממשלה, הנחיות מל"ח, הנחיות פקע"ר וגורמים מנחים אחרים.
 • לעבד ולהכין תיקי נתונים לנושאי מל"ח של הרשות ולהכין נהלים שיאפשרו מעבר מרגיעה לחירום בהתאם למכלולי הרשות.