לתשומת לבכם!

השנה תש"פ, הסעות לתלמידי בתי הספר יתקיימו אך ורק לילדי  הר שמואל וגבעון ועל פי המרחק המפורט בהמשך.

 

  הסעות

ההסעות מיועדות להסיע  תלמידים שמקום מגוריהם רחוק מבית הספר או הגן.

ההסעות מיועדות לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי נמצא במרחק רב מביתם. המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר, המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה (עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך) הוא:

   * לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד'      2 ק"מ 

   * לתלמידים מכיתה ה' ומעלה:              3 ק"מ

לכל התלמידים זכאי ההסעה ימסרו פרטים בראשית שנת הלימודים באמצעות בתי הספר והגנים.

שעות האיסוף בבוקר לתלמידים הזכאים להסעה בלבד, הן:

הר שמואל 7:10  גבעון  7:15,    מורשת 7:25,    
האיסוף והפיזור יתבצעו בתחנות התחבורה הציבורית בלבד.

החזר הוצאות נסיעה לתלמידים זכאים 

כל התלמידים הלומדים בשנה"ל תשע"פ בכיתות י', י"א, ו- י"ב, במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך - בירושלים, זכאים להחזר דמי נסיעה לבתי הספר.

תלמידי כיתות ז- י"ב הלומדים במסגרות החינוך הממלכתי- דתי במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך בירושלים גם הם זכאים להחזר דמי נסיעתם לבית-הספר.

המועצה תעביר את הסכום המגיע להורים, אחת לתקופה, לחשבון הבנק שלהם.

 

תנאי לקבלת ההחזר - מילוי הטופס המצורף והעברתו למחלקת החינוך, בצרוף אישור לימודים מבית הספר ותצלום תעודת זהות בו מופיעה כתובת המגורים,  באופן מידי

ולא יאוחר מתאריך 30.11.19.

שימו לב !  חובה להגיש בקשה זו כל שנה-

הורה אשר אינו מגיש את הטופס לא יקבל החזר.

 

תלמידים הלומדים בבית ספר מוכר שאינו רשמי, זכאים, אף הם, להחזר הוצאות נסיעות.  הטיפול בהחזר לתלמידים אלו הוא באמצעות מזכירות בית הספר בירושלים בלבד.

 

הורי ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, מחוץ לגבעת זאב, מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך לצורך רישום ילדיהם להסעות, בשבוע שלפני תחילת הלימודים. יש להביא אישור לימודים מבית הספר וכן את פירוט שעות הלימודים בשבוע הראשון.

 

הורי ילדים הלומדים  ב"אופק חדש" מתבקשים  להביא אישור מביה"ס על קבלת ילדיהם ל"אופק חדש" מטעם משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ט.