היחידה אחראית על רישום וניהול ספרי הנהלת החשבונות של המועצה, הכולל רישום כל התקבולים וכל התשלומים ע"פ כללי הנהלת חשבונות המקובלים ברשויות המקומיות.