מחלקת תברואה עוסקת במשך כל ימות השנה בהדברה מונעת, פעילות ההדברה מתבצעת הן באופן יזום והן כמענה לקריאות תושבים, לאחר בדיקת הנושא.