. גילאי הרישום

גני ילדים

חייבי הרישום עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תש"פ הם כל גילאי 5 וגילאי 4, ע"פ צו חינוך לימוד חובה, תשנ"ט (1999). גילאי 3 זכאים להירשם לגן טרום חובה.

תאריכי הלידה של חייבי וזכאי הרישום הם:

גילאי 5– התאריכים:        01 בינואר 2014                                      עד                   31 בדצמבר 2014

גילאי 4– התאריכים:      01 בינואר 2015                                        עד                  31 בדצמבר 2015

גילאי 3 – התאריכים:       01 בינואר 2016                                      עד                  31 בדצמבר 2016

 

   בכל מקרה, הרישום עפ"י חוק לימוד חובה, כפי שצוין לעיל (לגילאי 3, 4 ו- 5), לכל אחת מן המגמות ממלכתי, ממלכתי-דתי ומוכר שאינו רשמי ייערך אך ורק ברשות המקומית, שכן היא האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה.

 

 

חשוב!!

לידיעת ההורים בגני טרום חובה – בתחילת שנת הלימודים תש"פ לא יתקבלו ילדים אשר לא נגמלו מטיטולים לגני מועצה (אין בגנים תנאים מתאימים למצב זה).

אנו מבקשים לטפל בנושא זה לפני תחילת שנת הלימודים וזאת כדי לעזור לילד להיקלט בגן טוב יותר.

 

גני ילדים: להזכירכם ! ! !

            שעות הפעילות בגני הילדים:       ימים ראשון - חמישי                   7:55 – 14.00

                                                            יום שישי                                   7:55 - 12:45

(ילדים של הורים עובדים ניתן להביא לגנים החל מהשעה 07:30)

* קיימת אפשרות לקליטת ילד בגן ב- 7:00, בעלות של 80 ש"ח לחודש

רשימת הגנים:

 

שם הגן

טלפון

שם הגן

טלפון

הדס – ממלכתי

026245184

נרקיס –ממלכתי

026286077

חיטה – ממ"ד תורני

026485389

גפן – ממלכתי

025360176

שעורה – ממלכתי

02/5360169

ארז – ממלכתי

02/6485389

סביון – ממ"ד תורני

02/5369612

תדהר – ממ"ד תורני

026245867

חרוב – ממ"ד תורני

026485602

חרצית – ממ"ד תורני

02/5793886

תמר – ממ"ד תורני

02/5360125

שיטה – ממ"ד תורני

02/6485602

אתרוג – ממ"ד תורני

02/5360178

אלה – ממ"ד חב"ד

02/6245943

כלנית – ממ"ד תורני

026245867

רקפת – תקשורת

02/5478178

תאנה – ממ"ד חב"ד

026245948

אורן – חינוך מיוחד

02/6245249

ערבה – ממ"ד חב"ד

026245943

אלון – חינוך מיוחד

02/5731092

לולב - חרדי

025827072

דולב – חינוך מיוחד

025360182

חצב - חרדי

025874835

שקד- חרדי

025478177

דקל – ממ"ד חב"ד

02/6245948

לוטם - חרדי

025821336

סחלב-חרדי

025874825

זית ממ"ד חב"ד

026245948